Gdzie kupić fundusze?

O Riviera TFI

Riviera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest licencjonowaną instytucją finansową działającą na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 30 maja 2017 roku. Głównym założeniem jakie przyświeca Riviera TFI S.A. to udostępnienie Klientom rozwiązań, które starają się unikać strat, dążąc jednocześnie do generowania dodatniej stopy zwrotu niezależnie od warunków rynkowych.

W dniu 04.01.2019 r. Towarzystwo zmieniło nazwę z Raiffeisen TFI S.A. na Riviera TFI S.A.

Akcjonariuszem Riviera TFI S.A. jest w 100% Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

ZARZĄD
Jacek Wiśniewski
JACEK WIŚNIEWSKI
Prezes Zarządu

 

Pracownik różnych firm sektora finansowego od 1995 roku. Zaczynał karierę obsługując klienta detalicznego w biurze maklerskim, był analitykiem fundamentalnym i technicznym oraz kierował zespołem dealerów działających na rachunek banku. Od 2000 roku odpowiedzialny za analizy makroekonomiczne oraz rynków finansowych. Od 2009 roku kierował Departamentem Domu Maklerskiego i Analiz Ekonomicznych, piastując stanowisko Dyrektora Domu Maklerskiego R-Brokers. Był członkiem Rady Gospodarczej doradzającej premierowi w sprawach gospodarczych. Od 2015 jest Prezesem Zarządu spółki Riviera TFI (dawnej Raiffeisen TFI). Główne obszary zainteresowania to ekonomia, psychologia, zarządzanie i przywództwo. Autor licznych edukacyjnych i analitycznych artykułów na tematy finansowe i ekonomiczne.

RADA NADZORCZA

WITOLD BRONISZEWSKI
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Towarzystwa. Pan Witold Broniszewski poza Towarzystwem pełni funkcję Członka Zarządu Raiffeisen Bank Polska S.A. Pełnione funkcje nie są konkurencyjne w stosunku do działalności Towarzystwa i Funduszu.

MAŁGORZATA PANEK-KASIŃSKA
Członek Rady Nadzorczej Towarzystwa. Pani Małgorzata Panek-Kasińska nie pełni funkcji poza Towarzystwem, których sprawowanie mogłoby mieć znaczenie dla sytuacji Uczestników Funduszu.

JACEK TOMASZEWSKI
Członek Rady Nadzorczej Towarzystwa. Pan Jacek Tomaszewski nie pełni funkcji poza Towarzystwem, których sprawowanie mogłoby mieć znaczenie dla sytuacji Uczestników Funduszu.

_EGE9483.jpg
MARIUSZ ADAMIAK
Członek Zarządu

 

Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. Karierę zawodową rozpoczął w 2001 r. w Bankgesellschaft Berlin (Polska) S.A. następnie PKO BP S.A. Centrum Bankowości Elektronicznej Inteligo. Od 2004 r. związany z Raiffeisen Bank Polska S.A. gdzie był odpowiedzialny za zarządzanie wynikami sprzedaży oraz jakości obsługi Klienta. Od 2012 r. w ramach Departamentu Domu Maklerskiego odpowiadał za ofertę produktową, wsparcie sprzedaży, szkolenia oraz działania marketingowe. W skład Zarządu Riviera TFI (dawnej Raiffeisen TFI) powołany został w 2016 r.

 

 

 

SIEDZIBA RIVIERA TFI

Riviera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ul. Grzybowska 78
00-844 Warszawa

tel. (+48) 22 347 74 90

fax (+48) 327 330 020

 

Kontakt w zakresie dotyczącym danych osobowych:

 

Adres e-mail: daneosobowe@raiffeisentfi.pl

Telefon kontaktowy:  +48 22 347 74 90

 

 

KONTAKT