Gdzie kupić fundusze?
FUNDUSZE OTWARTE

Raiffeisen SFIO Parasolowy to fundusz otwarty, którego filozofią inwestycyjną jest realizacja celów inwestycyjnych Klientów poprzez aktywne zarządzanie. Fundusz tworzą cztery subfundusze.

FUNDUSZE ZAMKNIĘTE

Raiffeisen TFI prezentuje Klientom rozwiązanie inwestycyjne jakim jest FWR Selektywny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty