Gdzie kupić fundusze?
Profesjonalne i elastyczne
Podejście do klienta
Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania
aktywne oszczędzanie

Subfundusz pieniężny, który inwestuje głównie w polskie instrumenty skarbowe oraz obligacje korporacyjne firm o wysokiej zdolności kredytowej notowane zarówno w PLN jak i walutach obcych. Zapewnia pełną płynność i stopę zwrotu porównywalną do produktów depozytowych.

Szczegóły

Raiffeisen Aktywnych Strategii Dłużnych

obligacje korporacyjne

Subfundusz dłużny polski uniwersalny, inwestujący na rynku dlugu. Dąży do osiągnięcia dodatniej stopy zwrotu, niezależnie od koniunktury na polskim rynku obligacji.

Szczegóły
Raiffeisen Globalnych Możliwości
globalne możliwości

Subfundusz absolutnej stopy zwrotu. Aktywnie alokuje środki w tytułu uczestnictwa innych funduszy zagranicznych, w zależności od koniunktury panującej w globalnej gospodarce.

Szczegóły
Raiffeisen Aktywnego Inwestowania
aktywne inwestowanie

Subfundusz absolutnej stopy zwrotu, inwestujący głównie na rynku akcji, selekcjonujący spółki na bazie analizy fundamentalnej. Jego celem jest wyszukiwanie do portfela spółek niedowartościowanych i wykorzystanie potencjału rynków lokalnych.

Szczegóły

Więcej o Raiffeisen TFI S.A.

Raiffeisen Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest licencjonowaną instytucją finansową. W dniu 30 maja 2017 r. otrzymaliśmy zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi i działamy pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. Naszym celem jest udostępnianie Klientom rozwiązań, dzięki którym będą osiągać dodatnie stopy zwrotu z inwestycji niezależnie od warunków rynkowych.